Thông tin tóm tắt văn bản
Số hiệu văn bản: 102/2010/NĐ-CP
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 1/10/2010
Ngày hiệu lực: 15/11/2010