Thông tin tóm tắt văn bản
Số hiệu văn bản: 51/2010/NĐ-CP
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 14/5/2010
Ngày hiệu lực: 1/1/2011