Thông tin tóm tắt văn bản
Số hiệu văn bản: 71/2010/NĐ-CP
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 30/11/2015
Ngày hiệu lực: 8/8/2010