Thông tin tóm tắt văn bản
Số hiệu văn bản: 43/2010/NĐ-CP
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 30/11/2015
Ngày hiệu lực: 6/1/2010