Thông tin tóm tắt văn bản
Số hiệu văn bản: 02/2006/NQ-HĐTP
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Hội đồng thẩm phán
Người ký: Nguyễn Văn Hiện
Ngày ban hành: 12/5/2006
Ngày hiệu lực: 12/5/2006