Thông tin tóm tắt văn bản
Số hiệu văn bản: 01/2005/NQ-HĐTP
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Hội đồng thẩm phán
Người ký: Nguyễn Văn Hiện
Ngày ban hành: 31/3/2005
Ngày hiệu lực: 31/3/2005