Thông tin tóm tắt văn bản
Số hiệu văn bản: 02/2004/NQ-HĐTP
Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Hội đồng thẩm phán
Người ký: Nguyễn Văn Hiện
Ngày ban hành: 10/8/2004
Ngày hiệu lực: 10/8/2004