Thông tin tóm tắt văn bản
Số hiệu văn bản: 01/2013/TT-BKHĐT
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
Người ký: Bùi Quang Vinh
Ngày ban hành: 30/11/2015
Ngày hiệu lực: 30/11/2015