Thông tin tóm tắt văn bản
Số hiệu văn bản: 05/2013/NĐ-CP
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 9/1/2013
Ngày hiệu lực: 25/2/2013