Thông tin tóm tắt văn bản
Số hiệu văn bản: 153/2010/TT-BTC
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài Chính
Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 30/11/2015
Ngày hiệu lực: 11/1/2011