Thông tin tóm tắt văn bản
Số hiệu văn bản: 14/2010/TT-BKH
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
Người ký: Võ Hông Phúc
Ngày ban hành: 6/4/2010
Ngày hiệu lực: 30/11/2015