TIN TUC - TIN TỨC

Tin tức

Xác định yếu tố xâm phạm kiểu dáng công nghiệpXác định yếu tố xâm phạm kiểu dáng công nghiệp (5/12/2017)
Một số lưu ý khi xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp. Theo quy định tại Thông tư số 37/2011/TT- BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ:
Hướng dẫn chi tiết cách nộp đơn định giá tài sản trí tuệHướng dẫn chi tiết cách nộp đơn định giá tài sản trí tuệ (21/11/2017)
Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (“Viện KHSHTT”/ “Viện”) chỉ thực hiện việc định giá với những đơn định giá của người có quyền trưng cầu/yêu cầu định giá quy định tại Khoản 4, 5 Điều 201 Luật Sở hữu trí tuệ (“Luật SHTT”) và Điều 40 Nghị định 105/2006/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 119/2010/NĐ-CP (“Nghị định 105/2006 sửa đổi”); Điều 2 Thông tư 39/2014/TTLT-BKHCN-BTC (“Thông tư 39/2014”).
Quy định về hoạt động định giáQuy định về hoạt động định giá (21/11/2017)
Quy định pháp luật về định giá tài sản trí tuệ. Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KHSHTT) có chức năng thực hiện định giá tài sản trí tuệ (TSTT) được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 1660/QĐ-BKHCN ngày 13/8/2007 và số 178/QĐ –BKHCN ngày 10.02.2010.
Ủy quyền yêu cầu xử lý vi phạmỦy quyền yêu cầu xử lý vi phạm (15/11/2017)
Theo quy định tại Thông tư số 37/2011/TT- BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ: Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp thì vấn đề nêu trên được quy định như sau:
Đơn và các chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu xử lý vi phạm trong lĩnh vực sở hữu công nghiệpĐơn và các chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu xử lý vi phạm trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp (15/11/2017)
Theo quy định tại Thông tư số 37/2011/TT- BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ: Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp thì vấn đề nêu trên được quy định như sau:
Nộp đơn yêu cầu xử lý vi phạmNộp đơn yêu cầu xử lý vi phạm (15/11/2017)
Theo quy định tại Thông tư số 37/2011/TT- BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ: Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp thì vấn đề nêu trên được quy định như sau:
Tội phạm về sở hữu trí tuệ có thể lĩnh 3 năm tùTội phạm về sở hữu trí tuệ có thể lĩnh 3 năm tù (6/11/2017)
Theo thống kê của Bộ KH-CN, tính đến thời điểm hiện nay, các vi phạm về sở hữu trí tuệ (SHTT) mới chỉ bị xử lý hành chính. Tuy nhiên, kể từ 1/7/2016 Bộ luật Hình sự năm 2015 sẽ có hiệu lực.
Xử lý tên doanh nghiệp xâm phạm nhãn hiệuXử lý tên doanh nghiệp xâm phạm nhãn hiệu (6/11/2017)
Đối với trường hợp xử lý tên doanh nghiệp xâm phạm nhãn hiệu đã được cấp (xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp), Nội dung của Quy định như sau:
Xử lý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệpXử lý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (6/11/2017)
Tổ chức, cá nhân không phải là chủ thể quyền sở hữu công nghịêp có quyền yêu cầu xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghịêp không?
Không ngừng nỗ lực thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Nhật BảnKhông ngừng nỗ lực thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản (20/10/2017)
“Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ hợp tác với Nhật Bản” – đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng tại buổi tiếp ông Katsuyuki Nishikawa, Viện trưởng Viện Công tố tối cao Nhật Bản cùng các đồng nghiệp nhân dịp sang thăm và làm việc tại Bộ Tư pháp Việt Nam.

Trang đầu 1 2 3 4 5 67 8 9 10 Trang sau Trang cuối

quaylai
tiep