TIN TUC - TIN TỨC

Tin tức

Thủ tục đăng ký bản quyền đối với quyền liên quanThủ tục đăng ký bản quyền đối với quyền liên quan (18/12/2017)
Trình tự, thủ tục đăng ký bản quyền đối với Quyền liên quan: Việc đăng ký bản quyền đối với quyền liên quan không phải là bắt buộc, tuy nhiên, khi đăng ký bản quyền, chủ sở hữu sẽ có lợi thế trong việc bảo vệ quyền của mình, chống lại hành vi vi phạm bản quyền của đơn vị khác.
Thương hiệu liên kết, đăng ký thương hiệu liên kếtThương hiệu liên kết, đăng ký thương hiệu liên kết (16/12/2017)
Thương hiệu liên kết (nhãn hiệu) là các thương hiệu do cùng một chủ thể đăng ký, trùng hoặc tương tự nhau dùng cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự nhau hoặc có liên quan với nhau.
Xác định hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếngXác định hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng (13/12/2017)
Một số lưu ý khi xác định hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng. Theo quy định tại Thông tư số 37/2011/TT- BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ: Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp thì vấn đề nêu trên được quy định như sau:
Trường hợp nào sử dụng tác phẩm không phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao?Trường hợp nào sử dụng tác phẩm không phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao? (8/12/2017)
Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao bao gồm:
Xác định yếu tố xâm phạm kiểu dáng công nghiệpXác định yếu tố xâm phạm kiểu dáng công nghiệp (5/12/2017)
Một số lưu ý khi xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp. Theo quy định tại Thông tư số 37/2011/TT- BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ:
Hướng dẫn chi tiết cách nộp đơn định giá tài sản trí tuệHướng dẫn chi tiết cách nộp đơn định giá tài sản trí tuệ (21/11/2017)
Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (“Viện KHSHTT”/ “Viện”) chỉ thực hiện việc định giá với những đơn định giá của người có quyền trưng cầu/yêu cầu định giá quy định tại Khoản 4, 5 Điều 201 Luật Sở hữu trí tuệ (“Luật SHTT”) và Điều 40 Nghị định 105/2006/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 119/2010/NĐ-CP (“Nghị định 105/2006 sửa đổi”); Điều 2 Thông tư 39/2014/TTLT-BKHCN-BTC (“Thông tư 39/2014”).
Quy định về hoạt động định giáQuy định về hoạt động định giá (21/11/2017)
Quy định pháp luật về định giá tài sản trí tuệ. Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KHSHTT) có chức năng thực hiện định giá tài sản trí tuệ (TSTT) được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 1660/QĐ-BKHCN ngày 13/8/2007 và số 178/QĐ –BKHCN ngày 10.02.2010.
Ủy quyền yêu cầu xử lý vi phạmỦy quyền yêu cầu xử lý vi phạm (15/11/2017)
Theo quy định tại Thông tư số 37/2011/TT- BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ: Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp thì vấn đề nêu trên được quy định như sau:
Đơn và các chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu xử lý vi phạm trong lĩnh vực sở hữu công nghiệpĐơn và các chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu xử lý vi phạm trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp (15/11/2017)
Theo quy định tại Thông tư số 37/2011/TT- BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ: Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp thì vấn đề nêu trên được quy định như sau:
Nộp đơn yêu cầu xử lý vi phạmNộp đơn yêu cầu xử lý vi phạm (15/11/2017)
Theo quy định tại Thông tư số 37/2011/TT- BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ: Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp thì vấn đề nêu trên được quy định như sau:

Trang đầu 1 2 3 4 56 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối

quaylai
tiep