Không tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự sẽ bị phạt? - Khong tham gia kham tuyen nghia vu quan su se bi phat

Tin tứcTin pháp luật

Không tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự sẽ bị phạt? (24/11/2018)
Nhiều bạn thắc mắc trường hợp có lệnh gọi khám sức khỏe hoặc kiểm tra sức khỏe của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện mà không tham gia khám sức khỏe có vi phạm luật không và nếu vi phạm sẽ bị xử lý như thế nào?

Theo quy định tại Điều 30 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định về độ tuổi thực hiện nghĩa vụ dân sự như sau:
 
"Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi."
 
Công dân Việt Nam trong độ tuổi được gọi làm nghĩa vụ quân sự tại ngũ, quân nhân dự bị và công dân đăng ký dự thi tuyển sinh quân sự sẽ thực hiện việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, bao gồm: Kiểm tra sức khỏe, sơ tuyển sức khỏe, khám sức khỏe, khám phúc tra sức khỏe, giám định sức khỏe, quản lý sức khỏe và phân loại sức khỏe.
 

 
Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của mỗi công dân. Công dân có bổn phận làm nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng quốc phòng toàn dân. Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, một số người cố tình trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ dân sự như không thực hiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, không nhập ngũ khi có giấy báo nhập ngũ... Không tham gia khám nghĩa vụ là vi phạm quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự. Vậy trong trường hợp này sẽ bị xử phạt như thế nào?

Theo Điều 6 Nghị định số: 120/2013/NĐ-CP, ngày 9-10-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vục quốc phòng, cơ yếu quy định về việc vi phạm quy định về kiểm tra, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự như sau:
1. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong giấy gọi kiểm tra, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện kiểm tra hoặc khám sức khỏe theo kế hoạch của Hội đồng nghĩa vụ quân sự đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị 3: a) Buộc thực hiện kiểm tra hoặc khám sức khỏe theo kế hoạch của Hội đồng nghĩa vụ quân sự đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này;
Theo quy định nêu trên, nếu người đã có giấy gọi khám tuyển nghĩa vụ mà không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong giấy gọi kiểm tra, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng thì bạn bị xử phạt vi phạm hành chính, với mức phạt tiền từ 800.000đ đến 1.200.000đ.
Trường hợp vắng mặt mà có lý do chính đáng thì không bị xử phạt hành chính nhưng phải thực hiện kiểm tra hoặc khám sức khỏe theo kế hoạch của Hội đồng nghĩa vụ quân sự.
Sưu tầm
Các tin khác

Trang đầu 12 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối

quaylai
tiep