TAI LIEU - TÀI LIỆU

Tài liệu

STTLoại tài liệuTên tài liệu
1Mẫu đơnDanh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh
2Mẫu đơnDanh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần
3Mẫu đơnDanh sách người đại diện theo ủy quyền (áp dụng cho công ty TNHH MTV)
4Mẫu đơnDanh sách thành viên công ty hợp danh
5Mẫu đơnDanh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên
6Giấy đề nghịGiấy đề nghị bổ sung, hiệu đính nội dung Giấy chứng nhận trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
7Giấy đề nghịGiấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện
8Giấy đề nghịGiấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
9Giấy đề nghịGiấy đề nghị hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện
10Giấy đề nghịGiấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần
11Mẫu đơnGiấy đề nghị đăng ký công ty hợp danh
12Giấy đề nghịGiấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên
13Giấy đề nghịGiấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên
14Giấy đề nghịGiấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân
15Giấy đề nghịGiấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh

Trang đầu 12 3 4 Trang cuối

quaylai
tiep