Luật sư tư vấn về Di chúc chia di sản thừa kế? - Luat su tu van ve Di chuc chia di san thua ke

Hỏi đápTư vấn tố tụng

Luật sư tư vấn về Di chúc chia di sản thừa kế?
Xin tư vấn cho tôi về việc di chúc của mẹ tôi: Gia đình tôi có 5 chị em 3 trai 2 gái. Bố tôi mất, còn mẹ tôi. Năm 1970 gia đình tôi bị giải tỏa để nhà nước lấy đất làm công trình phúc lợi. Nhà nước chia diện tích đất ở theo nhân khẩu ( nhưng hồi đó tôi còn bé ) gia đình tôi được chia 48m2 đất sổ đỏ đứng tên Mẹ tôi. Nay mẹ tôi đã già và lập Di chúc để lại nội dung Di Chúc như sau:
Di chúc chia mảnh đất nhà tôi cho 3 anh em trai mỗi người được 16m2 còn 2 người con gái không có gì. Nhưng nội dung Di chúc lập không có chứng kiến của Tôi và nội dung ghi rõ tôi được hưởng diện tích 16m2 nhưng có mở ngoặc thêm rằng Di Chúc cho tôi 16m2 này là hết đời tôi rồi chuyển cho cháu trai tức là con của em trai tôi chứ không phải con tôi trong khi đó tôi còn 1 đứa con gái. Vậy tôi muốn hỏi rằng trong lúc tôi được hưởng Di chúc tôi có quyền chuyển Di chúc này cho người khác hay không? Tôi không đồng ý việc chuyển Di chúc diện tích 16m2 này cho người cháu. Tôi rất mong quý công ty giúp đỡ tôi về tình huống này. Tôi cảm ơn

Trả lời:
 
Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc về cho chúng tôi, với vấn đề của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý
 
Bộ luật dân sự 2005 
 
2. Nội dung tư vấn
 
Theo quy định của pháp luật dân sự về thừa kế của cá nhận tại Điều 631 và Điều 632 BLDS thì cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. Mọi cá nhân đều bình đẳng về quyền để lại tài sản của mình cho người khác và quyền hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. Theo đó thì bất kỳ người nào cũng có quyền được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật.
 
Xét về mặt luật định: việc di chúc để lại tài sản thừa kế cho bạn, nhưng kèm theo điều kiện hết đời bạn thì sẽ chuyển cho cháu của bạn tức là con trai của em bạn trong khi bạn cũng có con gái thì điều kiện kèm theo sẽ không có hiệu lực vì đã hạn chế quyền của chủ sở hữu là bạn sau khi nhận thừa kế. Do đó, việc mẹ bạn tuy rằng lập di chúc để lại thừa kế cho bạn nhưng cũng đồng nghĩa với việc hạn chế quyền khi nhận thừa kế của bạn là không đúng quy định của pháp luật.
 
Sau khi người thừa kế khai nhận và làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất thì trên giấy chứng nhận sẽ không có nội dung nào ghi nhận điều kiện hạn chế quyền sử dụng, quyền sở hữu của người thừa kế nên việc chuyển nhượng cho ai là quyền của cá nhân họ. Như vậy, khi nhận thừa kế diện tích 16m2 từ mẹ bạn sau khi bạn đã hoàn thành các thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất thì diện tích đất do thuộc quyền sở hữu của bạn và bạn có quyền quyết định đối với diện tích đất này.
 
Điều 647 BLDS 2005 quy định về người lập di chúc như sau:
 
1. Người đã thành niên có quyền lập di chúc, trừ trường hợp người đó bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức và làm chủ được hành vi của mình.
 
2. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.
 
Tuy nhiên, di chúc của bà bạn di chúc cho bố bạn có giao nghĩa vụ cho bố bạn là sau này bố bạn mất di sản đó phải chuyển cho cháu trai (con trai của em ruột bố bạn) vì vậy bố bạn không được chuyển nhượng phần di sản này mà phải thực hiện đúng di chúc của bà bạn.
Các câu hỏi trợ giúp khác

quaylai
tiep